Opieka serwisowa

Usługi z zakresu obsługi infrastruktury informatycznej obejmują swoim zakresem  kompleksowe zarządzanie środowiskiem IT, w tym stacjami roboczymi oraz urządzeniami biurowymi. Swoją ofertę kierujemy do tych wszystkich przedsiębiorstw oraz instytucji, które chcą uniknąć tworzenia niezależnego pionu informatycznego i związanych z tym kosztów, a jednocześnie nie chcą opierać się w codziennej działalności na doraźnej pomocy serwisowej.

 

Podpisując z nami umowę zyskujecie Państwo bezpieczeństwo, gwarancję poprawnego działania całej infrastruktury informatycznej, a także profesjonalne doradztwo w zakresie stosowania nowoczesnych technologii. W ramach abonamentu prowadzimy okresową konserwację oraz monitoring całego zaplecza informatycznego, co pozwala uniknąć wielu usterek i związanych z tym przerw w pracy. Na czas usunięcia awarii dostarczamy sprzęt zastępczy oraz udostępniamy bezprzewodowe łącza internetowe. Naszym stałym klientom przysługuje też rabat na zakup sprzętu oraz materiałów eksploatacyjnych.

 

Warto pamiętać, że jakość wykonywania usług wprost proporcjonalnie wpływa na optymalne działanie infrastruktury IT, a co za tym idzie – całego przedsiębiorstwa. Z tej perspektywy istotna jest dostępność oraz czas reakcji na zgłoszenie, a usługa nie może ograniczać się jedynie do administracji poszczególnymi komponentami. Musi opierać się na dobrze zdefiniowanych zasadach i metodologii zarządzania IT.

 

OPIEKA SERWISOWA - ZAKRES OFERTY:

KOMPLEKSOWA OBSŁUGA INFRASTRUKTURY TYPU ENDUSER

 • Świadczenie pomocy serwisowej u klienta.
 • Naprawy stacji roboczych, drukarek, faksów, okablowania, sieci lokalnej.
 • Usuwanie awarii sprzętowych, systemów operacyjnych, oprogramowania.
 • Zarządzanie stacjami roboczymi.
 • Zdalna administracja systemami operacyjnymi, aktualizacje oprogramowania stacji roboczych, kontrola legalności oprogramowania (na życzenie).
 • Gwarantowany czas reakcji na zgłoszenie, stała ilość godzin dostępnych w ramach abonamentu.

ZARZĄDZANIE ŚRODOWISKIEM IT

 • Zarządzanie, nadzór i utrzymanie zasobów systemowych.
 • Zarządzanie bezpieczeństwem infrastruktury.
 • Ciągła weryfikacja pod kątem prowadzonego biznesu klienta.
 • Aktualizacje, dostosowanie do wymagań i zmian prawodawstwa, usuwanie błędów.
 • Analiza relacji pomiędzy elementami składowymi systemów.
 • Optymalizacja i strojenie systemów, zarządzanie wolnymi zasobami (przestrzeń dyskowa, pasmo transmisyjne, kontrola logów etc.).
 • Pomoc przy tworzeniu budżetów IT, tworzenie koncepcji zmian, rozwoju, przebudowy dopasowanej do potrzeb biznesu.

 

Informacje potrzebne dla przygotowania oferty dopasowanej do Państwa potrzeb:

 • ilość i lokalizacja oddziałów firmy mających zostać objętych opieką,
 • liczba eksploatowanych urządzeń (komputerów oraz sprzętu biurowego),
 • parametry infrastruktury sieciowej,
 • pożądany czas reakcji na zgłoszenie,
 • ew. wymagania dodatkowe dotyczące np. braku limitu roboczogodzin do wykorzystania w miesiącu, przyjmowania zgłoszeń przez całą dobę, w weekendy oraz święta, etc.