Audyty technologiczne

Prowadzone przez naszą firmę audyty obejmują m.in. całościową ocenę infrastruktury informatycznej, użytkowane oprogramowanie, wykorzystywany model organizacyjny, obowiązujące procedury oraz wdrażane standardy.

 

Na zlecenie naszych klientów sprawdzamy m.in.:

  1. Stan infrastruktury IT, w tym ocena funkcjonowania sprzętu, sieci komputerowych, serwerowni.
  2. Legalność użytkowanego oprogramowania, zgodność posiadanych licencji, zapisy umów oraz obowiązujących regulaminów.
  3. Zgodność oprogramowania dedykowanego z dokumentacją techniczną, posiadanymi specyfikacjami oraz obowiązującymi standardami branżowymi.
  4. Odporność i podatność infrastruktury oraz oprogramowania na próby złamania zabezpieczeń (testy penetracyjne).
  5. Wdrożone procedury backupu, w tym prowadzenie testów odtworzeniowych. 

 

Nasza firma zatrudnia specjalistów z rozmaitych dziedzin IT (programistów, administratorów, serwisantów). Na czas prowadzenia testów pozostają oni do wyłącznej dyspozycji klienta, obowiązuje ich umowa zachowania poufności uzyskanych informacji.

Wszelkie prace mogą być prowadzone w Państwa siedzibie w dogodnym terminie (również w weekendy, święta oraz w godzinach nocnych).